Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

Nesttunvassdragets venner

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NESTTUNVASSDRAGETS VENNER

Tirsdag 23. april 2019 kl. 19.00

På Kaféen på Eldresenteret Sesam ved Nesttun senteret

Program:

Kl. 19.00-19.15 Åpning med foreningens leder Terje Aarsand

Kl. 19.15-19.45 Nesttunvassdragets venner 1999-2019

Kl. 20.00- ca. 21.30 Årsmøtet:

1. Konstituering - valg av dirigent og sekretær.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Rapport fra arbeidet i Nesttunvassdragets venner

4. Godkjenning av regnskap Budsjett

5. Valg

6. Avslutning

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet!

Rapport fra arbeidet i Nesttunvassdragets venner med regnskap, budsjett legges ut på Nesttunvassdragets venner sin nettside: Rapport 2015-2019 deles ut på årsmøtet og sendes ut i etterkant til info. Vi beklager ellers at vi ligger litt etter skjema, men dette er dugnadsarbeid og håper ellers våre medlemmer likevel setter pris på det arbeid styret har utført i denne perioden der kampen for å stoppe flomtunnelen og opprettelsen av Bergen Elveforum krevd store ressurser. Vi oppfordrer og medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2019 om å gjøre dette på bankkonto 3411.18.19000. Barn/Honnør kr 50,-, voksne kr 100,-, firma/lag/org 150,- Gaver til vårt arbeid mottas og med takk på vegne av fremtiden!Med hilsen


Terje Aarsand

leder