Årsmøte i Nesttun vassdragets venner.

Årsmøte i Nesttun vassdragets venner.

Publisert av Erik Falck den 13.04.23. Oppdatert 17.04.23.

Til alle medlemmer i Nesttunvassdragets Venner

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NESTTUNVASSDRAGETS VENNER Torsdag 20. april 2023 kl. 19.00 På Kaféen på Eldresenteret Sesam ved Nesttun senteret.

Program: NB! Første del av Årsmøtet er åpent for alle. Kl. 19.00-19.15 Åpning med foreningens leder Terje Aarsand Kl. 19.15-19.45 Foredrag, Nesttunvassdragets venner 1999-2023

Kl. 20.00- ca. 21.30 Årsmøtet: 1. Konstituering - valg av dirigent og sekretær.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Rapport fra arbeidet i Nesttunvassdragets venner

4. Arbeidsplan 2023-2024

5. Godkjenning av regnskap Budsjett

6. Valg

7. Avslutning

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet! Vi oppfordrer og medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2023 om å gjøre dette på bankkonto 3411.18.19000. Barn/Honnør kr 50,-, voksne kr 100,-, firma/lag/org 150,- Gaver til vårt arbeid mottas og med takk på vegne av fremtiden!

Med hilsen Styret i Nesttunvassdragets venne

Årsmelding Nesttunvassdragets venner 2019-2022.pdf