Befaring av skade Midtun bro oktober 2023

Befaring av skade Midtun bro oktober 2023

Publisert av Erik Falck den 27.10.23.

Det er oppdaget setninger og skader på broen og det er viktig å få utbedret dette så snart som mulig. Det er også fylt seg opp en del masser nedstrøms broen som burde vært fjernet. 

Onsdag 25. oktober hadde vi en svært positiv og konstruktiv synfaring med broforvalter Johan Henrik Lassen fra Vestland Fylkeskommune der vi gikk igjennom skadene på broen og behov for utbedring. Vi har fått i gang en god dialog og et godt samarbeid med Vestland fylkeskommune om den videre  planlegging av  rehabiliteringen.

Jim Helldal viser frem stedet skaden er mest synlig.

Her ser vi til venstre på bildet massene som har lagt seg opp og grodd til. Dette ønsker vi å få fjernet.

Slik var det i 2007.