Dugnad med oppsetting av benker langs vassdraget.

Dugnad med oppsetting av benker langs vassdraget.

Publisert av Erik Falck den 14.05.22.

Rapport fra arbeidet med benker og rydding av undervegetasjon langs Nesttunvassdraget våren 2021.

 

Nesttunvassdragets venner har etter tillatelse fra parkforvalter i Bergen kommune i løpet av våren utplassert til sammen 7 benker av typen Ulefoss parkbenk. Tidligere er det plassert ut 3 benker.

Noen av benkene er festet til støpt fundament og noen er festet til underlag av solide terrassebord. Det er lagt vekt på å velge løsning som gjør at det ikke blir sølete rundt benkene når det regner og er vått samtidig som det skal være lett å slå gress o.l. i området rundt.

Benkene er plassert som følger:

Område 1.

Tre benker er plassert langs gangveien mot store Nesttunvann ved bussoppstillingen nedenfor Møller bil. Disse er montert på fundament av terrassebord som er gravd ned i terrenget med duk under.

 

Benk 1.

  

Benk 2


Benk 3

 

 

Område 2.

En benk er plasser i den lille skogen ved sidesporet til bybanen.

 

Benk 4.

Område 3. Benk 5.

En benk er plassert ved lille Nesttunvann.

Her ble det også fjernet skit og gress som blokkerte åpningen i kantsteinen slik at det hele tiden var dam i veien.

Område 4.

En benk er donert til de som har opparbeidet området rundt Birkelandsvannet og denne ble montert i 2020 av dugnadsgjengen der. Denne er støpt fast.

 

Benk 6.

Område 5.

To benker er montert ved stemmen på Midttun. Her er det også ivrige naboer som har stått for monteringen. Benkene er montert på støpt fundament.

 

Benk 7.

  

Benk 8.

Område 6.

To benker er montert i Sanddalsvegen med utsikt mot Nesttunvannet. Disse er montert av dugnadsgjengen i Sandalshagen sameie i 2020.

 

Benk 9.

 

Benk 10.