Grønn Bonus Fana sparebank

Grønn Bonus Fana sparebank

Publisert av Erik Falck den 24.05.22.

Fana Sparebank skriver:

Nesttunvassdragets venner ble etablert i 1999 som et områdetiltak for å belyse potensialet i byens vannmiljø, og vise vann som en ressurs i arbeidet med en bærekraftig byutvikling. Det er blitt lagt ned utallige timer med frivillig arbeid og gjennomført konkrete tiltak som restaureringen av Midtun bro, parken ved Øvsttunsstemmen, tersklene ved Midtun skole. I tillegg er det tegnet en rekke planforslag for flere parker som uteområdet ved Midtun skole, park ved Store Nesttunvann og Lille Nesttunvann, og sist nå området ved Teigland sin næringseiendom på Nesttun.


— Den grønne bonusen er en svært positiv bekreftelse som synliggjør at både banken og bankens kunder setter pris på vårt arbeid med å forsøke å gjøre byens vassdrag til et profilelement i byutviklingen, sier Terje Aarsand, leder for Nesttunvassdragets venner.


Den grønne bonusen vil hovedsakelig bli brukt til videre arbeid med planlegging og prosjektering av fisketrappen i Hopsfossen, et prosjekt som vil løfte Nesttunvassdragets status som byvassdrag flere hakk og bidra til å gjøre vassdraget til byens beste fiskeelv.
Grønn Bonus: 30.000 kr